Děkujeme všem editorům za svůj nezištný přínos pro informovanost divácké veřejnosti.